Publication List, not including newspaper articles and similar

List appears with most recent publications first.

 14

Binding af u-landshjælp - med særlig henblik på den danske
Økonomi & Politik 50, 175-201. 1976

 13

Er der et ulige bytte i samhandelen mellem rige og fattige lande?
- en positivistisk analyse og kritik af Arghiri Emmanuels (EA) teori

Politica 8, 201-24. 1976

 12

With/against Svend Hylleberg
Discussion of an Empirical Analysis of the Relationship between
Inflation and Economic Growth in 12 Countries, 1950 to 1969

The Swedish (now Scandinavian) Journal of Economics 78, 111-14. 1976

 11

Nigeria efter 5 års fred
Økonomi & Politik 49, 26-65. 1975

 10

An Empirical Analysis of the Relationship between
Inflation and Economic Growth in 12 Countries, 1950 to 1969

The Swedish (now Scandinavian) Journal of Economics 75, 420-27. 1973
(See also 12)

 9

With Jørgen Hansen
SMEC. En kvartalsmodel af den danske økonomi
Kbh. Univ. Økonomiske Institut og Det Økonomiske Råds Sekretariat: Kbh. 1973

 8

Med/mod Kærgård, N., Pedersen, P.J.,
Diskussion af udenrigshandelen som konjunkturindikator
Nationaløkonomisk Tidsskrift 110, 235-50. 1972

 7

Det danske boligmarkeds mange dele
Kapitel 6 pp 57-65 i Boligbyggeriet i samfundsmæssig belysning
DIF & DJØF's forlag, Kbh. 1971

 6

Boligefterspørgs
Kapitel 1 pp 17-24 i Boligbyggeriet i samfundsmæssig belysning
DIF & DJØF's forlag, Kbh. 1971

 5

Udenrigshandelen som konjunkturindikator
Nationaløkonomisk Tidsskrift 108, 46-64. 1970
Bemærk rettelse et år efter og 8