Publication List, not including newspaper articles and similar

List appears with most recent publications first.

 11

Nigeria efter 5 års fred
Økonomi & Politik 49, 26-65. 1975

 10

An Empirical Analysis of the Relationship between
Inflation and Economic Growth in 12 Countries, 1950 to 1969

The Swedish (now Scandinavian) Journal of Economics 75, 420-27. 1973
(See also 12)

 9

With Jørgen Hansen
SMEC. En kvartalsmodel af den danske økonomi
Kbh. Univ. Økonomiske Institut og Det Økonomiske Råds Sekretariat: Kbh. 1973

 8

Med/mod Kærgård, N., Pedersen, P.J.,
Diskussion af udenrigshandelen som konjunkturindikator
Nationaløkonomisk Tidsskrift 110, 235-50. 1972

 7

Det danske boligmarkeds mange dele
Kapitel 6 pp 57-65 i Boligbyggeriet i samfundsmæssig belysning
DIF & DJØF's forlag, Kbh. 1971

 6

Boligefterspørgs
Kapitel 1 pp 17-24 i Boligbyggeriet i samfundsmæssig belysning
DIF & DJØF's forlag, Kbh. 1971

 5

Udenrigshandelen som konjunkturindikator
Nationaløkonomisk Tidsskrift 108, 46-64. 1970
Bemærk rettelse et år efter og 8

 4

What is known about the housing demand?
The Swedish (now Scandinavian) Journal of Economics 72, 130-48. 1970
Først memo fra Statens Byggeforskningsinstitut

 3

With Winkel, P., Tygstrup, N.,
A Numerical Taxonomic Analysis of Symptoms
and Signs in 400 Patients with Cirrhosis of the Liver

Computers and Biomedical Research 3, 657-65. 1970

 2

Studier i den danske byggesektor
Cand. polit thesis, 133 p, København. 1968