Publication List, not including newspaper articles and similar

List appears with most recent publications first.

 20

Pasinetti's Pudsige Paradox
Notat 1978-1 (Several reprints). 1978

 19

Teorien bag nogle løsningsmuligheder på konkurrenceevneproblemerne
Nationaløkonomisk tidsskrift 116, 176-94. 1978

 18

Den grafiske version af Salter-modellen
Notat 1977-4 (several reprints). 1977

 17

Bliver verdens indkomstfordeling skævere?
Nationaløkonomisk tidsskrift 115, 276-99. 1977

 16

With Karsten Laursen editing and introduction
Generelle flersektormodeller til analyse af vækst-processer i u-lande
Notat 1976-7. 1976

 15

Et Essay om Indkomstpolitik og Dialektik
Juristen og Økonomen 30, 504-16. 1976

 14

Binding af u-landshjælp - med særlig henblik på den danske
Økonomi & Politik 50, 175-201. 1976

 13

Er der et ulige bytte i samhandelen mellem rige og fattige lande?
- en positivistisk analyse og kritik af Arghiri Emmanuels (EA) teori

Politica 8, 201-24. 1976

 12

With/against Svend Hylleberg
Discussion of an Empirical Analysis of the Relationship between
Inflation and Economic Growth in 12 Countries, 1950 to 1969

The Swedish (now Scandinavian) Journal of Economics 78, 111-14. 1976

 11

Nigeria efter 5 års fred
Økonomi & Politik 49, 26-65. 1975