Publication List, not including newspaper articles and similar

List appears with most recent publications first.

 26c

Is there an Electional Cycle?
A Comparative Study of National Accounts

Chapter 9, pp 201-220 in Frey, B.S., ed.,
Political Business Cycles
The international library of critical writings in economics 79
Edward Elgar: Cheltenham (UK) Lyme (US). 1997

 25

Danmark og den internationale konjunktur 1948-75
Pp 333-80 i Christensen, J.P, Gad, H., Gotfredsen, A.,Johansen H.C., red.
Vækst og Kriser i Dansk Økonomi i det 20. Århundrede. Bind II.
Skrifter fra Århus Universitets Økonomiske Institut nr 27: Århus. 1979

 24

With Erik Strøjer Madsen
Economic and Political Data for the Main OECD-Countries 1948-75
Memo 1978-9, 2. udg. 1978, 1979

 23

Towards the Wage-Earner State: A Comparative Study of Wage-Shares 1948-75
International Journal of Social Economics 6, 45-62. 1979

 22

På vej mod lønmodtagerstaten
- en oversigt over lønkvotens udvikling i OECD-området 1948-75

Økonomi & Politik 52, 287-309. 1978

 21

Nogle kommentarer til diskussionen om den store fælles rentefod
Discussion paper. 1978

 20

Pasinetti's Pudsige Paradox
Notat 1978-1 (Several reprints). 1978

 19

Teorien bag nogle løsningsmuligheder på konkurrenceevneproblemerne
Nationaløkonomisk tidsskrift 116, 176-94. 1978

 18

Den grafiske version af Salter-modellen
Notat 1977-4 (several reprints). 1977

 17

Bliver verdens indkomstfordeling skævere?
Nationaløkonomisk tidsskrift 115, 276-99. 1977